Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Kursu

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama, tiyatro ya da drama tekniklerinden

yararlanılarak bir grup çalışması içinde çocukların, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde dramanın işlevi oldukça önemlidir. Drama’nın amacı; Çocukların kültürel gelişim, özgüven, kendini tanıma, yaratıcılık, eleştirel bakış, kendini aşma, problem çözme ve çözüm yolları üretme gibi nitelikleri kazandıran etkili bir yoldur.

Yaratıcı drama aracılığıyla olaylar ve durumlarla bunların arasındaki bağlantılar kolayca öğrenilebilir. Drama’da bir durum somut, aynı zamanda soyut ifadelerle keşfedilir. Olayların

yaşanarak gelişmesini içeren aktif bir yöntemdir. Böylece unsurları somutlaştırarak durumu açıklığa kavuşturur.

Yine yaratıcı drama çocuklara zihinsel, fiziksel ve duygusal katılım yoluyla

dramatik bir ortamda var olma olanağı sunar. Bu ortam, kendi potansiyelini fark etme, kendini ifade etme, yaratıcılık gelişimi, kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme gibi becerilerin gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!