Yaratıcı Drama eğitmenliği yapmak isteyenlere, M.E.B. onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği (YDL) programı sunuyor.

Bu program katılımcıların, yaratıcı drama yöntemini her hangi bir derste veya grup çalışmalarında eğitim-öğretim ve kişisel gelişim yöntemi olarak kullanabilmesini sağlayacak yetkinliklere ulaşmasını sağlar.

YDL programını tamamlayan Liderler, kendi beceri ve ilgi alanlarına yönelik olarak, Yaratıcı Drama Eğitmenliği yapabilirler.

YDL Programının Amaçları

 • Yaratıcı Drama ile ilgili kavramların bilinmesi,
 • Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ile ilişkisini kurmak,
 • Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmek,
 • Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olmak,
 • Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,
 • Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,
 • Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,
 • Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,
 • Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,
 • Çocuk oyunları konusundaki kavramların bilinmesi,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olunmasını amaçlar.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!